V rámci…

Hlavní tématické/jazykové okruhy, v rámci kterých se v angličtině můžeme spolu pohybovat:

  • Všeobecná angličtina: Důkladně probereme gramatiku, abychom jí rozuměli a věděli, kdy ten který větný tvar, slovní spojení nebo výraz použít a na to navážeme konverzací v rámci Vámi zvolených všeobecných témat.
  • Akademická angličtina: Podíváme se kolem sebe a pohltíme prostředí školy nebo vzdělávací instituce, kterou navštěvujete; probereme studijní obory a předměty, které buď studujete nebo Vás zajímají v angličtině a zaměříme se na jejich uplatnění v rámci Vašeho akademického a osobního rozvoje.
  • Technická angličtina: Společně překlopíme Vaše technické znalosti do angličtiny - zejména v rámci oborů, jako jsou například řízení jakosti, normalizace-normy, metrologie a měření, energetika a některé vybrané obory v rámci výzkumu, vědy a techniky v průmyslu.
  • Firemní/podniková angličtina: Zde, aniž bychom hovořili o tzv. Business English, která umí znít velice nezvladatelně, můžeme spolu vykrýt mnoho oblastí vnitro-firemní a mezi-firemní komunikace - v rámci některých tzv. měkkých a tvrdých dovedností
  • Právnická angličtina: Toto je obor, který si opravdu žádá celoživotní studium (odbornosti i jazyka), pokud se mu chce člověk alespoň trochu přiblížit... a proto to jediné, co se zde může nabídnout, je spolustudium a konzultace k překladům do angličtiny a k formulacím a dokumentům v angličtině, abychom si postupně dotvářeli správnou představu o tom, co v (těch) dokumentech vlastně je.
  • Angličtina pro zájemce usilující o složení mezinárodně uznávaných zkoušek (FCE, CAE, ...): Zde se spolu zaměříme na zvládnutí jasně vymezeného rozsahu látky k tomu, abyste příslušnou zkoušku úspěšně složili!
  • Mezioborová angličtina: Komunikace většinou čerpá současně z více oborů... v rámci našich setkání můžeme kombinovat vše výše uvedené.