Nabízím…

  • Vzdělávání... V rámci výuky angličtiny - s pokročilejšími už v angličtině - rozvineme nejen Vaše jazykové znalosti, ale znalosti v angličtině všeobecně … pro praxi.
  • Tvorba podkladů... Spolu s Vámi vytvoříme potřebné podklady a materiály pro Váš jazykový rozvoj, vzdělávací semináře a/anebo prezentace v angličtině.
  • Poradenství... Na setkáních a během konzultací (i po telefonu) společně vyřešíme Vaše nejasnosti v oboru anglického jazyka.
  • Překladatelství... Přeložíme Vaše texty a/anebo provedeme korekturu textů již převedených do angličtiny společně, abychom objasnili Vámi zadaný význam a dotáhli konečnou podobu publikace tak, aby Vaše myšlenky obsahovala a formulovala výstižně.
  • Moderování... Moderováním schůzí, jednání a diskusí - v angličtině - Vám pomůžeme k tomu, abyste si osvojili schopnost probírat a řešit širokou škálu záležitostí a problémů v angličtině, a tím se sami připravili na totéž se svými anglicky-mluvicími partnery.
  • Vývoj databází znalostí... Během setkání - a ve Vámi zvolené terminologické oblasti - společně s Vámi postupně vytvoříme pro Vás či Vaši společnost (data)bázi informací a znalostí v angličtině... v podobě slovních zásob a slovníčků a různých dalších dokumentů, které ke/ve své práci potřebujete...